Ard Germe (Post Tension) Nedir?

Betonun çekme yükü kapasitesinin arttırılması için tasarlanmış özel bir imalat yöntemidir. Beton da olması istenen basınç kuvveti, beton içerisindeki galvaniz kaplı çelik boruların içerisinden geçirilen yüksek dayanımlı çelik halatların gerilmesi ve o halde kilitlenmesi ile elde edilir. Ard germe işleminde halatları germe işlemi, beton dökülmeden önce değil, sonra yapılmaktadır. Bu haliyle diğer ön germeli sistemlerden farklılık arz etmektedir.

Ard Germe Uygulaması Nasıl Yapılır?

Projeye uygun olarak hazırlanmış donatının içerisine, önceden belirlenen sayıda ve boylarda çoğunlukla galvaniz kaplı çelik borular (koruyucu kılıf) yerleştirilir. Daha sonra beton dökülür ve ön gerilmeli beton demetleri (çelik halatlar) bu kılıf borularına sürülür. Proje de hesaplanmış olan betona yüklenecek basınç değeri, hidrolik germe krikoları sayesinde betona aktarılır. Bu aktarma sırasında çelik halatların gerilme yüküne karşı verdiği tepkimeler (uzamalar) not edilir ve proje değerleri ile karşılaştırılır. Germe (yükleme) işlemi tamamlandıktan sonra kılıf borularının içerisine grout enjeksiyonu yapılır.

Ard Germe Sisteminin Avantajları Nelerdir?

Ard germe yöntemi ile imal edilen yapıların imalat süreleri, diğer metotlara göre daha kısadır. Gerek köprülerde gerekse bina, otel, depo, silo ve benzeri üst yapılarda ara açıklıklar klasik yöntemlere göre daha fazladır. Ard germe uygulamalarında beton ve donatı miktarları azalır, yapı hafifler ve çok daha ekonomik hale gelir. Bu hafifleme aynı zamanda yapının depremsellik davranışlarını olumlu yönde etkiler.

Ard Germe Uygulaması Ne Tür Yapılarda Uygulanabilir?

Köprüler, Yüksek Katlı Binalar, Oteller, Silolar, Endüstriyel Depolar ve Çalışma Alanları ile Havuz, Su Deposu, Kimyasal Depo Tankları gibi geniş alanların ve geçirimsizliğin önemli olduğu tüm yapılarda kullanımı mümkündür.

KATALOG İSTEYİNİZ